THCS TÂN LẬP

Địa chỉ: Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
Điện thọai: 02733.642.056 
Email: c2tanlaptp.tiengiang@moet.edu.vn