BÁO CÁO
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028. 

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018 - 2023 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Qua hai năm thực hiện chiến lược phát triển nhà trường, lãnh đạo nhà trường đã rút kinh nghiệm việc thực hiện chiến lược. 
Năm học 2018 - 2019, lãnh đạo nhà trường điều chỉnh kế hoạch chiến lược của trường THCS Tân Lập để kịp thời chấn chỉnh những nội dung không phù hợp, bổ sung những nội dung phù hợp để thực hiện chiến lược đạt hiệu quả trong thời gian tới. 

1. Các căn cứ, cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường
 Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

2. Đặc điểm tình hình
2.1. Về quy mô số lớp, số học sinh

 Tổng số học sinh của trường năm học 2018 – 2019 là 468 học sinh, được chia thành 12 lớp với 4 khối lớp.
2.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: (năm học 2018 - 2019)

 

Đội ngũ quản lý luôn năng động, sáng tạo, nhiệt tình, chịu khó, dám chịu trách nhiệm. Có xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát và được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhiệt tình, tay nghề vững, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. 
2.3. Về cơ sở vật chất
* Tổng số phòng: 19. Trong đó:
Số phòng học: 12
Văn phòng, kế toán: 01
Phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: 02
Phòng Y tế: 01.
Phòng Đoàn thể: 01.
Phòng họp: 01.
Phòng truyền thống: 01.
Nhà vệ sinh giáo viên: 04.
Nhà vệ sinh học sinh: 04.
Có nguồn nước máy: có.
* Cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại.
 2.4. Kết quả đánh chung (năm học 2017 - 2018)
Nhà trường đạt: trường tiên tiến cấp huyện.
Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
Chi đoàn vững mạnh.
Chiến sĩ thi đua: 03 Giáo viên giỏi: 04 (Cấp huyện)
2.5. Hạn chế
2.5.1. Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu

Công tác kiểm tra, đánh giá của Ban Giám hiệu đôi lúc chưa kịp lúc theo kế hoạch đề ra.
2.5.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên
Chất lượng chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều, do khách quan nên phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.
2.5.3. Chất lượng học sinh
Một số ít học sinh ý rèn luyện, ý thức học tập ch¬ưa tốt, còn vi phạm nội quy.
2.5.4. Cơ sở vật chất
Các trang thiết bị dạy học còn thiếu.
* Nguyên nhân hạn chế
Về phía Ban Giám hiệu
 Do không phải là người tại địa phương, thời gian công tác tại trường chưa nhiều nên đôi lúc chưa nắm bắt tình hình địa bàn kịp thời.
Về phía giáo viên
 Do giáo viên thường xuyên biến động ở đầu năm, nguồn giáo viên thay thế chưa kịp thời, giáo viên thay thế mới ra trường chưa có kinh nghiệm công tác, hoặc phân công chưa đúng với chuyên môn chính được đào tạo.
Về cơ sở vật chất
 Do trường nằm trong kế hoạch được xây dựng mới và được trang cấp các trang thiết bị mới nên công tác sửa chữa, mua sắm thiết bị chưa được đầu tư nhiều.
2.5.5. Thời cơ
 Xu thế phát triển và nhu cầu giáo dục chất lượng ngày càng cao.
Được sự quan tâm lãnh đạo của UBND huyện Tân Phước, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phước, các cấp chính quyền. Sự hỗ trợ đắc lực của các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
Nhà trường đã tạo được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh trong, ngoài địa phương.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.
2.7. Thách thức
 Đời sống của một bộ phận dân còn nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn thiếu sự quan tâm tới con cái.
Môi trường xã hội xung quanh ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng học tập của các em: các quán Internet, trò chơi điện...
Việc phát triển của các trang mạng xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí học sinh.
Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kì hội nhập.
Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2.8. Xác định các vấn đề ưu tiên
 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ tâm và tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của mỗi học sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy - học và quản lý; tăng cường các tổ chức hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống trong chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo.
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá với quy hoạch hợp lý và mua sắm mới trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Cải tạo cảnh quan nhà trường khang trang - sạch - đẹp, tạo dựng môi trường an toàn và thân thiện.
Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém. Phấn đấu đạt được trường có chất lượng cao.
Phấn đầu trường chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục vào năm 2019 và công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020. 

3. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TẦM NHÌN
3.1. Sứ mệnh

Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nề nếp - kỷ cương, chất lượng cao để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, phát triển tài năng của mình.
3.2. Các giá trị cốt lõi
Tinh thần đoàn kết, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, sự hợp tác và chia sẻ, khát vọng vươn lên. 3.3. Tầm nhìn
 Duy trì ổn định về quy mô, nâng dần chất lượng giáo dục để trường đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian tới. Trường là nơi để chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh tin tưởng gửi gắm về chất và lượng giáo dục toàn diện. 

4. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
4.1. Mục tiêu
4.1.1. Mục tiêu chung

 Xây dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương, có uy tín về chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Là nơi để học sinh học tập và rèn luyện bản thân, giúp các em có kiến thức, có tri thức vững vàng để bước vào trường THPT hoặc bước vào đời. Trong khó khăn vẫn xây dựng nét đẹp văn hóa với truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường kết hợp với nét đẹp hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. 
4.1.2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu trường chuẩn chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục vào năm 2019 và công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2019.
- Xây dựng môi trường thân thiện học sinh tích cực; đào tạo học sinh có những kiến thức cơ bản, những truyền thống dân tộc, nâng cao năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Nâng cao chất lượng giáo dục, đạt thành tích cao trong hoạt động cấp thành phố, cấp tỉnh.
- Phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chú trọng đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy theo hướng hiện đại.
4.2. Chỉ tiêu
4.2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi 100%.
Tất cả giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.
Có trên 30% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin.
4.2.2. Học sinh Quy mô:
+ Phát triển lớp học: Từ 12 lớp.
+ Học sinh: 468 học sinh.
Chất lượng học tập:
+ Trên 50% học lực khá, giỏi (20% học lực giỏi)
+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém < 5%. + Xét TN THCS đạt khoảng 98%.
+ Thi học sinh giỏi: cấp huyện trên 20% HS dự thi đạt giải; cấp tỉnh trên 10% HS dự thi đạt giải.
+ Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT đạt: 50% trở lên Chất lượng đạo đức: 90% hạnh kiểm khá, tốt.
Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
4.2.3. Cơ sở vật chất
 Mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy học và học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
Xây dựng khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “xanh -sạch - đẹp”, giữ vững kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Quy hoạch sân tập TDTT đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất cho học sinh.
Các phòng tin học, thí nghiệm, được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
4.2.5. Chỉ tiêu thi đua
 Trường duy trì giữ vững danh hiệu tập thể tiên tiến; đến 2023 phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá. 
Chi bộ đạt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt vững mạnh xuất sắc.
Hàng năm có từ 60% lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 15% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.
4.3. Phương châm hành động
 “Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”.
“Môi trường giáo dục là cốt lõi củng cố vị thế nhà trường”. 

5. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
5.1. Các giải pháp chung

 Phát huy sức mạnh tổng hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.
Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của kế hoạch chiến lược.
Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
Xây dựng văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.
Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
5.2. Các giải pháp cụ thể
5.2.1. Thể chế và chính sách

 Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.
Thực hiện tốt công khai minh bạch về tài chính.
5.2.2. Tổ chức bộ máy
 Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu giảng dạy.
Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.
5.2.3. Công tác đội ngũ
 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực.
Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.
Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc.
Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán; cán bộ giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường. 
Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
5.2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục
 Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.
5.2.5. Cơ sở vật chất
 Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia trong giai đoạn mới.
Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, phòng học bộ môn, khu làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sân chơi bãi tập của học sinh.
Tiếp tục đầu tư máy tính, máy chiếu, lắp đặt hệ thống camera và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet, diễn đàn giáo dục trên hệ thống trường học kết nối.
5.2.6. Kế hoạch- tài chính
Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.
Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.
Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh học sinh về cơ sở vật chất, khen thưởng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, các hoạt động giáo dục khác.
Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.
5.2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu
 Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của trường. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí,… Khuyến khích giáo viên tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.
Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường. 

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Triển khai kế hoạch chiến lược

 Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
6.2. Tổ chức 
Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
6.3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
Giai đoạn 1: Từ năm 2018 - 2023: Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục từng bước đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. 
Giai đoạn 2: Từ năm 2023 - 2028: Tiếp tục duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, ổn định quy mô, phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt đơn vị xuất sắc.
6.4. Đối với Hiệu trưởng
 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:
 Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường. 
Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.
Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
6.5. Đối với Phó Hiệu trưởng
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
6.6. Đối với tổ trưởng chuyên môn
 Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm học) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo phương pháp đổi mới.
Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.
6.7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
6.8. Đối với học sinh
 Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
6.9. Hội Cha mẹ học sinh
 Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh giao phó cho nhà trường.
6.10. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường
 Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
6.11. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách
6.11.1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước

 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường.
6.11.2. Đối với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tân Phước
Phê duyệt Báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028.
Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
6.11.3. Đối với chính quyền địa phương, UBND xã Tân Lập 1
Hỗ trợ tài chính hoạt động và đầu tư xây dựng trường lớp cho nhà trường để thực hiện kế hoạch chiến lược./.